Değerler Eğitimi-Kitle İletişim Araçları ve Değerler

iii

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

            VE DEĞERLER 

Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

Teknolojik gelişimin tabii sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir.

Günümüzde İnternet (e-posta vd.), telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. Bu elektronik iletişim araçları, günümüzde, kurduğu haberleşme ağıyla kültürü de yaygınlaştırmış; küresel bir köye dönüştürmüştür.

Kitle iletişim araçları çağımızın vazgeçilmez parçalarını oluşturmuşlardır. Kitle iletişim araçları sayesinde insanlar eğlenmiş, bilgi edinmiş, birçok şeyden haberdar olmuşlardır. Bu ihtiyaçların karşılanması beraberinde yeni yeni ihtiyaçların oluşmasını ve gelişmenin devamını sağlaması açısından önemli bir rol üstlenilmiştir. İnsanların yaşamlarını etkileyen bu kitle iletişim araçları sosyal yaşamda birçok kurumu da etkilemiştir.

Bu kurumların başında ekonomi, siyaset ve eğitim gibi kurumları görmekteyiz. Çeşitli ülkelerde kitle iletişim araçlarından özellikle radyo televizyon eğitim alanında yararlanılmaktadır. Günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi ile televizyon ve radyo yerine bilgisayar eğitim kurumlarına yavaş yavaş girmektedir.

 Gelişmiş ülkelerde bilgisayar çoğunlukla kullanılırken gelişmekte olan ülkeler ise bilgisayarlardan ziyade televizyonları kullanmaktadırlar. Kitle iletişim araçlarının olumlu olduğu kadar birçok olumsuz tarafı da bulunmaktadır. Eğer çocuklara ve gençlere kapalı karmaşık, karışık iletiler verilirse, gençlerin bunu anlaması güçleşiyor ve anlamadığı zaman kızgınlık ve öfke daha çok ortaya çıkıyor.

 

Verilen iletilerde, iletiyi veren kişinin her şeyi bilen adam olması en doğruyu kendinin bilmesi ve özellikle çocuklara ve gençlere öğüt verir gibi, bizim dönemimizde, bizim devrimizde biçiminde konuşması yine kızgınlık ve öfkeyi doğuran neden olmuştur(KÖKNEL, 1985:65).

Yine Kitle iletişim araçlarında verilen yalan yanlış haberler, saatlerce çocukların bu araçların başında zaman geçirmeleri, ayrıca diziler de ve filmlerde ki karakterler ve bilgisayar oyunlarındaki karakterlerin örnek alınması. Programları hazırlayanların, doğru düzgün bir dille sunulmaması, birçok sorunu meydana getirmektedir.

OKULUMUZDA YAPILACAK ETKİNLİKLER:

 Klasik sinema filmleri günleri yapılması

 Tiyatro etkinliklerinin arttırılması

 Sınıflarda kitap eleştirilerinin yapılması

 Sanatsal değerleri tanımasını sağlamak

 Kitle iletişim araçlarının değerlerimiz üzerine etkisi ile ilgili konferans verilmesi

 Kitle iletişim araçlarının sağlık üzerinde etkileri

 Sosyal medyanın doğru kullanımı

 Örnek etkinliklerin uygulanması

 Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

 

 Konu ile ilgili kısa filmlerim seyrettirilmesi

 Aile eğitimlerinin yapılması

 Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

 Ailelere ev ödevi verilmesi

 Konuyla ilgili olarak öğrenciler ve aileleri tarafından klipler çekilmesi ve okul web sayfasında bu kliplerin yayınlanması

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ YARARLARI NEDİR?                      

 Haber verme

 Bilgi verme

 Eğitmek

 Eğlendirmek

 Haber alma

 Bilgi alma

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ZARARLARI NEDİR?

 Sarf edilen zaman

 Bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların

miktarı

 Bu araçların ilettiği politik, sosyal ya da kültürel bilgi

(kişiye göre uygunluğu değişir)

 

 Bilginin geçici olması

 Yayılan bilgilerin düşünce farklılığı olması durumunda

yaratacağı sorunlar

 Bu araçların yapıldığı maddelerin sağlığa zararı (kâğıt

vb)

 Reklâma yönelik iletişimin yaratabileceği olumsuzluklar

 Kaynağı belli olmayan adreslerden alınacak yanlış ve

zararlı bilgiler (İnternet vb) Doğru kullanıldığında, her alanda faydası olacak kitle

İletişim Araçları İle Geçirilen Günlük Süre

Öğrencilerin:

Bilgisayar kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 103 dakika,

İnternette geçirdikleri günlük ortalama süre 93 dakika,

Cep telefonu kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 116

dakika,

Televizyon seyrederek geçirdikleri günlük ortalama süre 120 dakika

Kitap okuyarak geçirdikleri günlük ortalama süre ise 67 dakika ile

yaklaşık bir saat civarındadır.


Çocuklarımızın neleri izleyip neleri öğrendiklerinin sürekli farkında olunması yapılacakların en başında gelir. İzlenen programların üzerinde konuşabilmek, olumlu olumsuz yanlara dikkat çekebilmek çocuğumuzun davranışlarınıbiçimlendirmek için bulunmaz araçlardır.Sevgili Anne ve Babalar, 

İletişim özgürlüğü içinde yer alan Internet kullanımında da dikkat etmemiz gereken kurallar, çocukların Internet´ten güvenli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak açısından önem taşımaktadır. Çocuğunuzun Internet´te kalma süresine ve bilgisayar kullanma süresine mutlaka kısıtlama getiriniz.

Çocuğunuzun yaşına uygun olacak kullanma süresini belirleyiniz. Unutmayınız ki, uzun süre bilgisayar veya Internet kullanımı çocuğunuzun sosyalleşmesine olumsuz etki yapabileceği gibi hareketsiz kalmasına, bazı fiziksel rahatsızlıklara neden olabilecektir.

Çocuğunuzun oyuna, kitap okumaya, spor yapmaya ve sanata vakit ayırmasını sağlayınız. Cep telefonlarının gereksiz yere kullanılmaması ve konuşmalarının kısa kesilmesi önemlidir.

 Çocuklarınızın çok acil durumlar dışında cep telefonu kullanmasına izin vermeyin. Çocuk beynine elektromanyetik dalgaların girişi çok daha kolaydır. Bu dalganın etkileri çocuklarda çok daha etkin hissedilir.

TELEVİZYON, CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE İNTERNET KONUSUNDA AİLELERE ÖNERİLER

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

1. Çocuklarınızla iletişim kurun. Uygun olmayan kullanımın zararları konusunda açık ve net konuşun.

2. Bilgisayarı çocukların odasından çıkarın. Herkesin ortak kullanım alanı olan bir odaya yerleştirin.

3. Sınırsız internetiniz olsa bile internet kullanımına sınır getirin.

4. Çocuklarınızın online alışkanlıklarını öğrenin. Müzik indirme, online oyunlar, msn gibi ne tür aktivitelere katıldığını bilin.

5. Filtreleme yazılımı ile çocuklarınızın rahatsız edici mesajlar almalarını engelleyin.

6. Saatlerce bilgisayar başında vakit geçirmesine izin vermeyin.

 

7. Bilgisayarınızda mutlaka şiddet, müstehcenlik gibi içeriği olan sitelerin girilmesine izin vermeyen bir koruma programınız olsun.

8. Bilgisayarda oynadığı oyunların etkisinin normal yaşama yansıyıp yansımadığına dikkat edin ve oyun oynasa bile tavsiye edilen tarzda

oyunlar oynamasına izin verin. Herkesin aldığı oyunları engellemeniz için alternatif oyunlar göstermeniz gerekir.

TELEVİZYON KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

1. Televizyonun derslerine ve hafızasına zararlarını açıklayın. İnsan okuduğu bilgilerin 1 gün sonra %10 luk kısmını hatırlarken

televizyonda izlediği bir filmi % 50 lik kısmını hatırlamaktadır.

2. Program konusunda seçici olun. Yaşına uygun olmayan film, magazin gibi programlarla meşgul olmasına izin vermeyin. İşin gerçeği

ahlaki değerlerimize ters düşen tüm programları sizde izlemeyin ve tepkinizi o kanalı arayarak gösterin.


4. Televizyonda her programı izlememe yani program seçme konusunda çocuğunuzla antlaşma yapın ve bu antlaşmaya sizde uyun.3. Tüm aile olarak televizyon izlemediğiniz bir gününüz olsun ve bu günü ailecek çok güzel bir şekilde planlayın ve değerlendirin.

Sizin teknoloji karşısındaki tavrınız çocuğunuzu doğrudan etkiler.

5. Çocuğunuz ders çalışırken televizyonu açmayın ya da sesten rahatsız olmasını engelleyin.

6. Unutmayın; ‘Bir şey olmaz’, ‘biz oradakilerden etkilenmeyiz’ denilerek izlenilen dizilerin, programların bilinçaltına verdiği mesajlar asla

engellenemez.

7. Çocuğa etki edecek her davranışta olduğu gibi televizyon seyretme konusunda da anne-baba fikir birliğiyle hareket ederek, tutarlı

olmalıdır.

8. Televizyonu sürekli açık tutmayın, sadece izleyeceğiniz zamanlar açık olsun, izlediğiniz program bittiğinde de televizyonu kapatmaya

özen gösterin. Böylece çocuğunuz için televizyonu hayatının vazgeçilmez bir öğesi olarak değil sadece keyifli vakit geçirmek için

kullanılan bir araç olarak görecektir.

Bilim adamlarına göre televizyon izlemek ve bilgisayar başında kalmak, beyin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Analitik düşünme,

kavrama becerisi, okuma ve dil gelişimi için önemli olan sol yarımküre sistemlerinin uyarılmasını azaltıyor. Konsantrasyon ve odaklanma

sorununa sebep oluyor. Aynı anda birden fazla ve yaşının üzerinde uyarıcıya maruz kalması da olumsuz etkileri arasında yer alıyor.

 Yazdır: